Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng đã ghé thăm trang web Vsport.me. Chúng tôi đặt một giá trị cao trong việc bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Để hiểu rõ hơn về cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ và bảo vệ quyền của bạn, xin vui lòng đọc Chính sách Bảo mật dưới đây.

Chính sách Bảo mật này sẽ cung cấp thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và trong một số trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nó cũng sẽ mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, Chính sách Bảo mật này sẽ giải thích quyền lựa chọn của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Cam kết bảo mật của Vsport

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website Vsport.me. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

chính sách bảo mật
chính sách bảo mật

Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website Vsport.me hoặc thông tin mà chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích làm rõ, chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho chúng tôi.

Liên kết bên thứ 3

Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên Website Vsport.me của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.